jak-se-ucit

Jak se učit? Buďte efektivnější a ušetříte spoustu času

Někdo se umí správně učit zcela přirozeně, jiný k tomu potřebuje přizpůsobit své prostředí. Vědci zkoumali způsoby, jak se učit tak, aby to zabralo méně času a přitom to bylo efektivní. A výsledky vám nabízíme. Zjistíte, že učit se můžete v každém věku, a rozhodně neplatí, že nad učením musíte strávit celé noci. Efektivita učení neznamená jen rychle si něco zapamatovat, ale také to v paměti udržet. Zde je spoustu tipů, jak na to.

Jak se učit, abychom to udrželi v paměti?

Určitě znáte rčení, že opakování je matka moudrosti. To znamená, že když se něco naučíte v jeden den, je dobré si to druhý den připomenout nebo přečíst těsně před testem. Je totiž důležité, aby se text přenesl z krátkodobé paměti do té dlouhodobé. Funguje také to, že až se naučíte celou látku, vrátíte se znovu na začátek a zopakujete si všechno ještě jednou. Pomoci může to, že si zapíšete klíčová slova a ta si zopakujete ještě jednou před spaním.

Jak se rychle naučit praktické věci?

Jedna věc je číst nějaký návod, a druhá věc je podle tohoto návodu ihned postupovat. Všechno si lépe zapamatujete, když to, co čtete, převedete do praxe. Je jasné, že to nejde u všech činností, které se musíte naučit. U praktických věcí, které se musíme učit i v běžném životě, to ale vždy využijte. Když si je vyzkoušíte, tak se to hned všechno lépe naučíte.

Jak se učit s přestávkami?

Nikoho by nemělo překvapit, že v rámci učení bychom si měli dělat přestávky. Je to důležité, abychom tím zajistili soustředění na maximální možné úrovni. Za optimální dobu učení se považuje 25 minut, pak asi 5 minut pauza. Poté se znovu vrhněte do učení. Jakmile se učíte čtyřikrát 25 minut, čtvrtá přestávka by měla být delší.

Jak si věci lépe zapamatovat?

Když vás něco baví, učíte se to mnohem snadněji. Proto bychom si měli hledat práci či brigády, které nás baví, a ve kterých se můžeme dozvědět něco, co je pro nás zajímavé. Bohužel ne vždy se můžeme učit jen tomu, co je pro nás zábavné. Při učení je dobré vytvářet souvislosti a vymýšlet si mnemotechnické pomůcky. To se hodí například pro různá čísla. Vytvořit si můžete i různé věty, které vám mohou pomoci. Jednou z nejznámějších mnemotechnických pomůcek je:

  • říkanka na římské číslice: Lída (L = 50), Cída (C = 100), Dáša (D = 500), Máša (M = 1 000).
  • Nebo říkanka BraProDaLi Dvě HuTaČe – jedná se o zkratku všech oper Bedřicha Smetany.

Jak se učit bez rozptylování?

Na stole, kde se učíte, by měl být pořádek. Mobilní telefon dejte mimo svůj dosah, vypněte i počítač (pokud jej nepotřebujete ke studiu). Zakažte si všechny sociální sítě. Uklizený pracovní prostor znamená jen stůl, na kterém je učebnice a jiné pomůcky, které potřebujete k učení. Nic jiného. Vaše soustředění narušuje okolní hluk, vyrušování, multitasking. S trochou praxe brzy zjistíte, že je snadné soustředit se na úkol a vyhnout se těmto rušivým faktorům.

Jak se stihnout naučit vše?

Pokud je učivo obsáhlejší, rozdělte si ho na několik částí. Určete si například, kolik stránek za den se musíte stihnout naučit. Každý den, ještě než se pustíte do učení nové látky, si zopakujte tu z předchozího dne. Naplánování časového harmonogramu vás může zbavit stresu, který může způsobit to, že toho hodně zapomenete. Je dobré naplánovat si učení tak, abychom ho dokončili i dva dny předtím, než znalosti budeme potřebovat (před testem, prezentací). Tak si vytvoříte prostor, kdybyste nestíhali.

Jak se učit s odměnami?

Když dosáhnete stanoveného cíle (například počet stran určených na den), odměňte se. Díky tomu zůstanete motivovaní. Naopak je pro vás nesrozumitelné, že byste měli nedosáhnout svého cíle nedává smysl. Je důležité, aby odměna bylo něco, na co se budete skutečně těšit.

Proč jsou spánek a pohyb důležité?

Při učení  dostatečně spěte. Ve spánku totiž dochází ke zpracování a uspořádání všech informací, které jsme v průběhu dne načerpali. Nedostatek spánku negativně ovlivňuje to, co se naučíte i to, za jak dlouho se to naučíte. Pohyb se doporučuje, abyste se mohli lépe koncentrovat. Nejedna studie totiž prokázala, že lidé, kteří cvičí, mají lepší schopnost koncentrace než ti, kteří necvičí. Když totiž cvičíte, okysličujete si mozek.

Jak se učit zábavněji?

Můžete si vytvořit individuální výkonnostní křivku. Každý člověk se učí jinak. Zkuste zjistit, kolik se toho naučíte brzy ráno, odpoledne nebo třeba večer. Zjistíte tak například, že k učení máte vlohy spíše ráno než večer a můžete tomu přizpůsobit svůj denní program.

Je lepší využívat počítač nebo ručně psané poznámky?

Vytvářejte ručně psané souhrny a poznámky, i když to může být pomalejší, než si to napsat na počítači. Vědci totiž prokázali lepší výsledky u studentů, kteří si své poznámky píši ručně. Důvod je pravděpodobně ten, že kvůli rychlému psaní mozek méně přemýšlí o tom, co předává na papír. To snižuje schopnost zapamatovat si dané informace v mozku.

Jak se učit rychleji?

Využijte některé ze způsobů, které vám mohou pomoci zlepšit své soustředění i dobu, za kterou si zapamatujete nové informace. Některé už jsme jmenovali dříve:

  • Pravidelně cvičte (například přestávku mezi učením můžete využít k protažení).
  • Socializujte se s ostatními lidmi.
  • Dostatečně spěte.
  • Odstraňte rozptýlení.
  • Uspořádejte si všechny získané informace.
  • Když se učíte něco nového, zkuste si informaci přeříkat vlastními slovy.
  • Dělejte si grafy, tabulky nebo obrázky.
  • Informace, které se učíte, si čtěte nebo přeříkávejte nahlas.

Jak si zachovat bystrý mozek?

Pokud jste už delší dobu ze školy, můžete mít strach, že už vám učení tolik nepůjde. Chce to jen praxi. Učte se novým věcem, říkají výzkumy. Mozek totiž spustí proces zvaný neurogeneze, což znamená, že vytváří nové mozkové buňky. V případě, že se neučíme ničemu novému, mozek nemá důvod produkovat více mozkových buněk. Učte se třeba nové jazyky – to se může i hodit. A pamatujte si: pokud nebudete nově získané informace používat, časem je ztratíte (mnoho mozkových buněk zemře).

Jak se učit učením?

Možná to zní na první pohled zvláštně, ale pokud znalosti, které jste se naučili, prezentujete před další osobou (učíte ho to), pak si informace zapamatujete po delší dobu.

Zdroj: VerywellMind.com

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *